top of page

                                                     

                                                Werkwijze bemiddeling A7Campers Sint Nicolaasga

 

Algemeen

 

Deze werkwijze is van toepassing op de verkoopbemiddeling van bemiddelingsobjecten door A7Campers aan de Bovenkruier 14A te Sint Nicolaasga, teneinde voor de verkopende partij een koopovereenkomst te realiseren met een klant.

 

1. Aanbieding en waardebepaling

 

-  Indien u afstand wilt doen van uw camper kunt u deze te koop aanbieden bij A7Campers.

-  Aan de hand van een taxatie zal A7Campers de volgens haar meest realistische verkoopwaarde bepalen.

   Bij deze taxatie zal onder andere gekeken worden naar:

 

  • De staat van de camper (buiten en binnen)

  • Staat en werking van de apparatuur

  • De aanwezige accessoires

  • Door verkoper aangegeven gebreken

  • Staat en toestand van de motor (aanwezigheid van onderhoudsbewijzen en boekjes)

  • Kilometerstand

  • Huidige marktinformatie

     

- Verkoper is hierbij verantwoordelijk voor de verstrekte informatie over de camper.

 

2. Bemiddelingsovereenkomst

 

- Indien overeenstemming wordt bereikt over de gewenste verkoopprijs gaan wij met u een bemiddelingsovereenkomst aan.

- In deze overeenkomst zullen onder andere, gewenste verkoopprijs en verkoopprijs of bemiddelingscourtage worden  vastgelegd.

- Met de bemiddelingsovereenkomst verleent u A7Campers het alleenrecht tot verkoop van uw camper mede daarom verzoeken  wij u eventuele kandidaten naar ons door te verwijzen.

 

3. Werkwijze

 

- Ten eerste zullen wij kijken of uw camper voldoet aan de wensen van een of meerder klanten in ons bestand die hebben  aangegeven een camper te zoeken.

- Naast de presentatie op ons terrein zal de camper aangeboden worden via diverse kanalen op internet, waaronder onze  eigen website.

- Wij nemen u alle zorgen uit handen. A7Campers zal voor u de bezichtigingen verzorgen en met onze jarenlange  camper ervaring de klant van deskundig advies voorzien. Ook een proefrit door kandidaat kopers behoort hierbij tot de  mogelijkheden.

- U blijft gedurende de periode van verkoop eigenaar van uw eigen camper. U dient dus ook zorg   te dragen voor      de voortzetting van de verzekering, het voertuig kan desgewenst geschorst worden voor motorrijtuigenbelasting.

- Verkoper heeft, tenzij anders is overeengekomen, gedurende de bemiddelingsperiode geen beschikkingsbevoegdheid over de   camper.

- De bemiddelingsovereenkomst heeft een termijn van 6 maanden, met een optiemogelijkheid van nog eens 6 maanden.

 

4. Gebreken

 

- Eventuele mankementen dienen bij aanbieding van de camper door verkoper vermeld te worden.

- Alvorens de camper wordt aangeboden op ons terrein zullen wij hem uitvoerig controleren, onder andere op de werking           van de koelkast, kachel, elektronica, boiler, kranen, gas, etc. In geval iets niet naar behoren werkt wordt de verkoper in staat     gesteld er voor te zorgen dat alles naar behoren gaat functioneren (tenzij het reeds door verkoper is gemeld bij                       aanbieding van de camper)

- De camper wordt in principe verkocht ‘in staat als getoond’. Dit houdt in dat koper de camper       koopt in de huidige staat, inclusief eventueel duidelijk aangegeven mankementen/

  beschadigingen

- Verkoper kan kiezen voor een snellere verkoop dan wel hogere verkoopprijs eventuele mankementen voor eigen rekening te       (laten) repareren.

- Achteraf geconstateerde gebreken dienen door de verkoper te worden hersteld, hetzij vergoed te   worden.

- Indien geconstateerde gebreken niet door verkoper worden hersteld dan wel vergoed, zal dit resulteren in beëindiging               van de bemiddelingsovereenkomst ofwel een lagere verkoopprijs van de   camper.

 

5. Kosten

 

- De marktconforme verkooppijs inclusief onze marge, afhankelijk van het type en de waarde, bepalen wij in overleg met u.

- Indien de camper in het uitzonderlijke geval na de overeengekomen bemiddelingsperiode niet verkocht is worden er geen        kosten in rekening gebracht

- Gratis stalling gedurende verkoop periode.   

 

  No Cure No Pay!

 

6. Koopovereenkomst en overdracht.

 

- Indien tussen A7Campers en koper overeenstemming over de prijs wordt bereikt stelt A7Campers met koper                            een koopovereenkomst op.

- A7Campers bespreekt met koper een datum voor de levering van de camper.

- A7Campers informeert verkoper dat de camper verkocht is, waarna de verkoper A7Campers de kenteken papieren en de         tenaamstelling code's ter hand zal stellen.

- A7Campers zal zelf de tenaamstelling van de camper verzorgen. Er is dus geen overschrijving bij het postkantoor benodigd.  Wij zullen de complete financiële en juridische afwikkeling voor u  verzorgen.

- Koper zorgt voor betaling van het verschuldigde bedrag 1 dag voor overdracht of uiterlijk op de dag van levering.

- Na de levering aan de koper zal A7Campers het vrijwaringsbewijs aan de verkoper overhandigen en de verschuldigde  geldsom, minus de courtage voor bemiddeling, overmaken op een door verkoper opgegeven rekeningnummer.

 

A7Campers.nl

Bovenkruier 14A

8521KR Sint Nicolaasga

T: 0651-451619

M: a7campers@mail.com

W: www.A7Campers.nl

KvK: 63024411

                  

bottom of page