Werkwijze bemiddeling A7Campers Sint Nicolaasga

 

Algemeen

 

Deze werkwijze is van toepassing op de verkoopbemiddeling van bemiddelingsobjecten door A7Campers aan de Bovenkruier 16B te Sint Nicolaasga, teneinde voor de verkopende partij een koopovereenkomst te realiseren met een klant.

 

1. Aanbieding en waardebepaling

 

-  Indien u afstand wilt doen van uw camper kunt u deze te koop aanbieden bij A7Campers.

-  Aan de hand van een taxatie zal A7Campers de volgens haar meest realistische verkoopwaarde    bepalen.

   Bij deze taxatie zal onder andere gekeken worden naar:

 

  • De staat van de camper (buiten en binnen)

  • Staat en werking van de apparatuur

  • De aanwezige accessoires

  • Door verkoper aangegeven gebreken

  • Staat en toestand van de motor (aanwezigheid van onderhoudsbewijzen en boekjes)

  • Kilometerstand

  • Huidige marktinformatie

     

- Verkoper is hierbij verantwoordelijk voor de verstrekte informatie over de camper.

 

2. Bemiddelingsovereenkomst

 

- Indien overeenstemming wordt bereikt over de gewenste verkoopprijs gaan wij met u een               bemiddelingsovereenkomst aan.

- In deze overeenkomst zullen onder andere, gewenste verkoopprijs en                                         bemiddelingscourtage worden vastgelegd.

- Met de bemiddelingsovereenkomst verleent u A7Campers het alleenrecht tot verkoop van uw        camper mede daarom verzoeken wij u eventuele kandidaten naar ons door te verwijzen.

 

3. Werkwijze

 

- Ten eerste zullen wij kijken of uw camper voldoet aan de wensen van een of meerder klanten in     ons bestand die hebben aangegeven een camper te zoeken.

- Naast de presentatie op ons terrein zal de camper aangeboden worden via diverse kanalen op     internet, waaronder onze eigen website.

- Wij nemen u alle zorgen uit handen. A7Campers zal voor u de bezichtigingen verzorgen en met   onze jarenlange kampeerervaring de klant van deskundig advies voorzien. Ook een proefrit door   kandidaat kopers behoort hierbij tot de mogelijkheden.

- U blijft gedurende de periode van verkoop eigenaar van uw eigen camper. U dient dus ook zorg   te dragen voor de voortzetting van de verzekering en motorrijtuigenbelasting.

- Verkoper heeft, tenzij anders is overeengekomen, gedurende de bemiddelingsperiode geen           beschikkingsbevoegdheid over de camper.

- De bemiddelingsovereenkomst heeft een termijn van 6 maanden, met een optiemogelijkheid van     nog eens 6 maanden.

 

4. Gebreken

 

- Eventuele mankementen dienen bij aanbieding van de camper door verkoper vermeld te worden.

- Alvorens de camper wordt aangeboden op ons terrein zullen wij hem uitvoerig controleren, onder   andere op de werking van de koelkast, kachel, elektronica, boiler, kranen, gas, etc. In geval iets   niet naar behoren werkt wordt de verkoper in staat gesteld er voor te zorgen dat alles naar           behoren gaat functioneren (tenzij het reeds door verkoper is gemeld bij aanbieding van de           camper)

- De camper wordt in principe verkocht ‘in staat als getoond’. Dit houdt in dat koper de camper       koopt in de huidige staat, inclusief eventueel duidelijk aangegeven mankementen/

  beschadigingen

- Verkoper kan kiezen voor een snellere verkoop dan wel hogere verkoopprijs eventuele                   mankementen voor eigen rekening te (laten) repareren.

- Achteraf geconstateerde gebreken dienen door de verkoper te worden hersteld, hetzij vergoed te   worden.

- Indien geconstateerde gebreken niet door verkoper worden hersteld dan wel vergoed, zal dit         resulteren in beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst ofwel een lagere verkoopprijs van de   camper.

 

5. Kosten

 

- De marktconforme verkooppijs inclusief onze marge, afhankelijk van het type en de waarde,           bepalen wij in overleg met u.

- Indien de camper in het uitzonderlijke geval na de overeengekomen bemiddelingsperiode niet       verkocht is worden er geen kosten in rekening gebracht    

 

  No Cure No Pay!

 

6. Koopovereenkomst en overdracht.

 

- Indien tussen A7Campers en koper overeenstemming over de prijs wordt bereikt stelt A7Campers   met koper een koopovereenkomst op.

- A7Campers bespreekt met koper een datum voor de levering van de camper.

- A7Campers informeert verkoper dat de camper verkocht is, waarna de verkoper A7Campers de     kentekenpapieren ter hand zal stellen.

- A7Campers zal zelf de tenaamstelling van de camper verzorgen. Er is dus geen overschrijving bij  het postkantoor benodigd. Wij zullen de complete financiële en juridische afwikkeling voor u  verzorgen.

- Koper zorgt voor betaling van het verschuldigde bedrag 1 dag voor overdracht of uiterlijk op de  dag van levering.

- Na de levering aan de koper zal A7Campers het vrijwaringbewijs aan de  verkoper overhandigen en de verschuldigde

 geldsom, minus de kosten voor bemiddeling, overmaken op een door verkoper opgegeven  rekeningnummer.

 

A7Campers.nl

Dobbeleane 18B

8521KR Sint Nicolaasga

T: 0513-853458

M: a7campers@mail.com

W: www.A7Campers.nl

KvK: 63024411